Đăng ký

Bài 2 trang 139 SGK Toán 5

Đề bài

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Hướng dẫn giải

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                       v =  s : t

Lời giải chi tiết

Vận tốc của máy bay là:

        1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

                                Đáp số: 720km/giờ.

shoppe