Đăng ký

Bài 2 trang 95 SGK Sinh học 9

Đề bài

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Hướng dẫn giải

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng để chuyểngen để ra các giống mới 

+Tạo ra các chủng vi sinh vật mới có khả năng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm sinh học ( axit amin , prôteein , hoocmon , kháng sinh )

+Tạo giống cây trồng biến đổi gen mang nhiều đặc điểm quý như có năng suất cao , có khả năng kháng bệnh, chống chịu tốt , tăng thời gian bảo quản , khó bị đập nát 

+ Tạo giống động vật biến đổi gen