Đăng ký

Bài 1 trang 95 SGK Sinh học 9

Đề bài

Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào ? Công nghệ gen là gì ?

Hướng dẫn giải

Kĩ thuật gen là các thao tác tác động nên ADN để chuyển một đoạn ADN mang 1  hoặc 1 cụm gen từ tế bào của loài cho ( tế bào cho) sang tế bào của loài nhận nhờ thể truyề

Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản  

    + Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ virut hoặc vi khuẩn

    + Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp ( ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

     + Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng của kĩ thuật gen