Đăng ký

Bài 2 trang 75 SGK Địa lí 9

Đề bài

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Hướng dẫn giải

- Vai trò hàng đầu là ngăn lũ, bảo vệ vùng dân cư trong đê trước các thiên tai bão, lũ.

- Vùng ngoài đê hàng năm được bồi đắp phù sa màu mỡ và mở rộng về phía biển.

- Hệ thống đê ở đồng bằng sông Hồng còn là nét văn hóa độc đáo của nền văn hóa sông Hồng, văn hóa Việt Nam.

shoppe