Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư - Địa lí lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 9

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa đồng bằng và trung du miền núi; giữa thành thị và nông thôn: Giữa đồng bằng và trung du miền núi: dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng và thưa thớt ở trung du, miền núi. + Dân cư tập trung đông đúc nhất ở các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng Hà

Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 9

Đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 9

NHẬN XÉT: Về sự phân bố dân cư: dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ: Giữa đồng bằng và trung du miền núi: dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng và thưa thớt ở trung du, miền núi. + Dân cư tập trung đông đúc nhất ở các vùng Đồng bằng sông Hồng mật độ cao nhất 1192 n

Dựa vào bảng 3.1, hãy: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

Nhận xét: Số dân thành thị: tăng lên đều và liên tục từ 11360,0  năm 1985 lên 20869,5 năm 2003, tăng gấp 1,84 lần. Tỉ lệ dân thành thị tăng khá nhanh, từ 18,97 % năm 1985 lên 25,8% năm 2003, tăng 6,83%. Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh rằng quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra

Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố

Ví dụ: Để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, Hà Nội đã mở rộng quy mô bằng việc sát nhập tỉnh Hà Tây vào. TP. Vinh đã sát nhập thêm nhiều xã thuộc huyện Nghi Lộc vào để mở rộng đô thị xã Nghi Đức, Nghi Ân.

Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết.

Những thay đổi của quần cư nông thôn: Tỉ lệ người lao động tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp công nghiệp xây dựng và dịch vụ ngày một tăng. Nhiều dãy nhà cao tầng mọc lên. Các cánh đồng trước đây được thay thế bằng những khu công nghiệp, xí nghiệp, điểm công nghiệp tập trung sản xuất. Các t

Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng và thưa thớt ở trung du, miền núi: Dân cư tập trung đông đúc nhất ở các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và ở TP. Hồ Chí Minh thuộc Đông Nam Bộ mật độ trên 1000 người/km2. Cá

Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Các đô thị nước ta phân bố  chủ yếu ở vùng đồng bằng, trung du mật độ cao nhất ở Đồng bằng  sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long., Đông Nam Bộ. Các đô thị lớn đồng thời là các thành phố trực thuộc TW, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã có nền kinh tế phát triển.   + Hai đô thị trên  1 triệu người p

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư - Địa lí lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!