Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống - Địa lí lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 17 SGK Địa lí 9

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta vì: Nước ta có dân số đông 79,7 triệu người2002 , cơ cấu dân số trẻ nên nguồn lao động dồi dào. Trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm còn cao. Năm 2005: Tỉ lệ thất ngh

Bài 2 trang 17 SGK Địa lí 9

Những thành tựu đạt được trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân: Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% năm 1999. Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Tuổi thọ trung bình tăng lên: năm 1999 tuổi thọ trung bình của nam

Bài 3 trang 17 SGK Địa lí 9

Nhận xét: Cơ cấu sử dụng lao động ở các thành phần kinh tế giai đoạn 1985 – 200 2 có sự thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng lao động khu vực nhà nước, tăng tỉ lao động ở các khu vực kinh tế khác. Khu vực nhà nước giảm từ 15% 1985 xuống còn 9,6% 2002, giảm 5,4%. Các khu vực kinh tế khác tăng tỉ trọ

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp sau: Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ. Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước

Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta

Về cơ cấu lao động năm 2003: chiếm tỉ trọng cao nhất là nông – lâm –ngư nghiệp 60,3%, tiếp đến là dịch vụ 23,2%, thấp nhất là ngành công nghiệp – xây dựng 16,5%. Về sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành: + Tỉ trọng lao động ngành nông –lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm từ 71,5%  1989 xuống 60,3%

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống - Địa lí lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!