Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - Địa lí lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 9

Sử dụng kĩ năng nhận xét tháp dân số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Nhận xét: Về hình dạng : Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng của cấu trúc dân số trẻ Khác nhau: + Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 14 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nh

Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 9

Sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta: Nhóm tuổi 0 14: có xu hướng giảm dần tỉ trọng, từ 39% 1989 xuống còn 33,5% 1999. Nhóm tuổi 14 – 59:  có xu hướng tăng lên, từ 53,8% 1989 lên 58,4% 1999. Nhóm trên 59 tuổi cũng tăng dần tỉ trọng từ 7,2% 1989 lên 8,1% 1999. Tỉ lệ dân số phụ th

Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 9

Thuận lợi: Dân số trẻ, mang lại lực lượng lao động đông đảo cho các ngành kinh tế, đặc biệt là những ngành đòi hỏi nhiều nhân công trẻ, khỏe và có trình độ, khả năng tiếp thu nhanh.  Thu hút đầu tư nước ngoài nguồn nhân công rẻ, dồi dào. Là thị trường tiêu thụ lớn mạnh trong nước, thúc đẩy sản x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - Địa lí lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!