Đăng ký

Bài 2 trang 54 (Trừ hai số thập phân) SGK Toán 5

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;               b) 5,12 - 0,68;            c) 69 - 7,85.

Hướng dẫn giải

Muốn trừu một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi 69 = 69,00 ta thực hiện phép tính 69,00 - 7,85 như bình thường.

Lời giải chi tiết

shoppe