Đăng ký

Bài 2 trang 141 (Quãng đường) SGK Toán 5

Đề bài

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời gián sang đơn vị giờ.

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

                           s = v x t

Lời giải chi tiết

Đổi 15 phút = 0,25 giờ 

Quãng đường đi được của xe đạp là:

          \(12,6 × 0,25 = 3,15\) (km)

                               Đáp số: 3,15km.

shoppe