Đăng ký

Bài 1 trang 141 SGK Toán 5

Đề bài

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Hướng dẫn giải

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

\(s = v × t\)

Lời giải chi tiết

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

        \(15,2 × 3 = 45,6\) (km)

                      Đáp số: \(45,6\)km.

shoppe