Đăng ký

Bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Hướng dẫn giải

Ta so sánh hai góc bằng cách so sánh các số đo của chúng.

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó lớn hơn, góc nào có số đo nhỏ hơn thì góc đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

\(\widehat{BAC}\) =  \(\widehat{ABC}\) = \(\widehat{ACB}\) = \(60^{0}\).

 

shoppe