Đăng ký

Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 12. Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay:

a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.

b) Sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.

Hướng dẫn giải

a) Hình trụ.

b) Khối trụ.

 

shoppe