Đăng ký

Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 11. Chứng ming rằng hình tròn xoay có vô số mặt phẳng đối xứng.

Hướng dẫn giải

Xét mặt tròn xoay (H) có trục là \(\Delta \). Mọi mặt phẳng \((P)\) đi qua \(\Delta \) đều là mặt phẳng đối xứng của (H). Thật vậy, nếu \(M \in \left( H \right)\) và \(M’\) là điểm đối xứng với \(M\) qua mp \((P)\) thì \(M’\) cũng nằm trên đường tròn \(\left( {{C_M}} \right)\) nên \(M' \in \left( H \right)\).