Đăng ký

Bài 1 trang 91 - Sách giáo khoa Hóa 12

Khi chuyển dịch sang hợp kim, tính chất vật lí của kim loại tinh khiết khác nhiều so với ki loại ban đầu:

- Không bị ăn mòn;

- Rất cứng;

- Có nhiệt độ nóng chảy thấp, dẫn điện dẫn nhiệt kém hơn;

- Nhẹ và bền.

Tags