Đăng ký

Bài 1 trang 59 SGK Toán 5

Đề bài

Đặt tính rồi tính: 

a) 25,8 x 1,5;                                  b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;                                  d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải

- Nhân như số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy

nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết

 


shoppe