Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 3

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439                               b) 35046 + 26734

     52819 + 6546                                      2475  + 6820 

3. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước  theo hình vẽ)

                                

4. Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D.

Hướng dẫn giải

1.


2. 

 

3. 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

9 x 6 = 54 (cm2)

4. 

Độ dài đoạn đường AC là :

2350 – 350 = 2000 (m)

Đổi : 2000 m = 2 km

Độ dài đoạn đường AD là :

2 + 3 = 5 (km)

Đáp số: 5 km.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe