Unit 19: What animal do you want to see? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 19: What animal do you want to see? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a The weather's wonderful. Let's go to the zoo. Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé. Great idea! Ý kiến tuyệt đây! b What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào? I want to see monkeys. Tôi muốn xem nh

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What animal do you like? Bạn thích động vật nào? I like monkeys. Tôi thích những con khỉ. b Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng? Because they're funny. Bởi vì chúng vui nhộn. c What about tigers? Còn những con hổ t

Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   'CROCODILE I want to see 'crocodiles. Tôi muốn xem những con cá sấu. 'ELEPHANT 'Elephants are enormous. Những con voi thì to lớn. 'WONDERFUL The weather's ‘wonderful. Thời tiết đẹp. 'BEAUTIFUL Some zoo animals are 'beautiful. Một vài độ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 19: What animal do you want to see? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!