Unit 18: What's your phone number? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 18: What's your phone number? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Wow! You have a mobile phone. Bạn có một điện thoại di động. Yes, I do, Đúng rồi. b It's very nice! Nó rất đẹp! Yes, it is. Đúng rồi. c It's a birthday present from my father. Đó là quà sinh nhật từ ba mình. That's great! Th

Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Hello. May I speak to Mai, please? Alô. Vui lòng cho tôi nói chuyện với Mai được không? Speaking. Who is it? Mình nghe đây. Ai vậy? It's Peter. We are free tomorrow. Would you like to go for a picnic? Mình là Peter. Ngày mai

Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: RE’PEAT Can you re’peat that? Bạn có thể lặp lại điều đó không? EN'JOY She en'joys the party. Cô ấy thưởng thức bữa tiệc. IN'VITE They in’vite me to go for a picnic. Họ mời tôi đi dã ngoại. COM’PLETE We have to com'plete the sentences.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 18: What's your phone number? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!