Unit 16: Let's go to the bookshop - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 16: Let's go to the bookshop được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Hi, Phong. Where are you going? Xin chào Phong. Bạn đang ở đâu? I'm going to the bookshop. I want to buy some books. Mình đang đi đến hiệu sách. Mình muốn mua một vài quyển sách. b Oh! I want to buy some books, too. Ồ! Mình

Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Let's go to the zoo, Linda. Chúng ta hãy đi sở thú nhé Linda. Sorry. I can't. Xin lỗi. Tôi không thể. b How about you, Mai? Còn bạn thì sao, Mai? Would you like to go to the zoo? Bạn có muốn đi sở thú không? Yes, I'd like to

Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: BOOK I want to buy a book. Tôi muốn mua một quyển sách. BOOKSHOP Let's go to the bookshop. Chúng ta hãy đi đến cửa hàng sách. BAKERY The bread in this bakery is delicious. Bánh mì trong tiệm bánh này rất ngon. SUPERMARKET Let's go to the

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 16: Let's go to the bookshop - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!