Unit 15: When's Children's Day? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 15: When's Children's Day? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Hi, Mai. You look very smart today! Xin chào Mai. Hôm nay trông bạn rất lịch sự! Yes, because we're having a party. Vâng, bởi vì chúng mình đang có tiệc. b What party is it? Tiệc gì vậy? It's a party for Children's Day. Đó l

Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What are you doing, Mai? Bạn đang làm gì vậy Mai? I'm decorating my house. It's Tet soon. Mình đang trang hoàng nhà mình. Tết sắp đến rồi. b What do you do at Tet? Bạn làm gì vào ngày Tết? I wear nice clothes. Mình mặc quần

Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: CL CLOTHES She wears new clothes at Tet. Cô ấy mặc quần áo mới vào ngày Tết. CLOSE Close the door, please. Vui lòng đóng cửa lại. FL FLOWERS My mother buys lots of flowers for Tet. Mẹ tôi mua nhiều hoa cho ngày Tết. FLOOR I clean the flo

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 15: When's Children's Day? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!