Unit 13: Would you like some milk? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 13: Would you like some milk? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 13 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What's your favourite food? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? It's fish. Đó là cá. b How about you, Tom? Còn bạn thì sao Tom? I like chicken. Tôi thích gà. c What's your favourite drink, Mai? Thức uống ơa thích nhất của bạn

Lesson 2 Unit 13 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Các em cần lưu ý: • Would you like some...? là cách nói lịch sự hơn Do you want…? • How about...? có cùng nghĩa với What about...? Còn... thì sao? a Would you like some noodles? Cháu dùng một ít mì nhé? Yes, please. I love noo

Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: F BEEF My favourite food is beef.   Đồ ăn ưa thích nhất của tôi là thịt bò. LEAF The leaf is yellow.   Chiếc lá màu vàng. SH FISH Would you like some fish?   Bạn dùng một ít có nhé? DISH That's a big dish of fish.   Đó là một đĩa cá lớn.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 13: Would you like some milk? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!