Unit 12: What does your father do? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 12: What does your father do? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 12 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Một số tên nghề nghiệp các em cần ghi nhớ: occourtant nhân viên kế toán, actor diễn viên nam, actress diẻn viên nC architect kiến trúc sư, baby sister người trông trẻ, chef đầu bếp dancer vũ công, dentist bác sĩ nha khoa, dive

Lesson 2 Unit 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

tốt lắm! Bây giờ đến lượt bạn. c He's a worker. Where does he work? Ông ây là công nhân, ông ây làm việc ở đâu? In a factory. Trong nhà máy. Great. Tuyệt. d She's a farmer. Where does she work? Cô ây là nông dân. Cô ấy làm việc ở đâu? In a field. Trên cánh đồng. Correct! Đúng rồi! 2. POINT AND SAY.

Lesson 3 Unit 12 trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: IE FIELD My grandpa works in a field. Ông tôi làm việc trên cánh đồng. PIECE I want a piece of chocolate. Tôi muốn một mẩu sôcôla. EA TEACHER My mother is a teacher. Mẹ tôi là giáo viên. READING She's reading a book now. Bây giờ cô ấy đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 12: What does your father do? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!