Unit 11: What time is it? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 11: What time is it? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 11 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:  NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Mở CD nội dung ghi âm kèm theo sách lên nghe và lặp lại việc nghe vài lần. Sau khi đã nghe qua vài lần, lần này mở lại đoạn ghi âm và đọc theo. Tốt nhất các em nên thực hành nói những câu trong phần này với bạn của mình. Ở ph

Lesson 2 Unit 11 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Mở CD lên và nghe một vài lần để làm quen với nôi dụng của phần này. Sau khi nghe xong, các em nên tập nói theo. Nghe và nói theo cho đến khi nào các em nói được những câu có trong phân này. Trong phần này, các em làm quen đến

Lesson 3 Unit 11 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: Ở phần này, các em sẽ được tập cách phát âm của phụ âm đôi oo. Nghe thật kỹ đoạn ghi âm và đọc theo. Sau đó đọc ghép phụ âm đôi oo' vào từ “cook, book, noon, school. Các em nên luyện phát âm nhiều lần để đọc thành thạo các từ bên dưới nhé

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 11: What time is it? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!