Review 3 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 3 Tiếng Anh 4 Mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND NUMBER. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NGHE VÀ ĐÁNH DẤU CHỌN. a. 2  b. 1 C.5 d. 3 e. 4 Bài nghe: It is the first day of Tet. It is 8 o'clock in the morning. The family is getting ready for Tet. There are beautiful flowers in the living room. On the dining table, there's a lot of nice food such

Short story Cat and Mouse 3 trang 38 SGK lớp 4 mới tập 2

1. READ AND LISTEN TO THE STORY. THEN FILL THE GAPS. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: ĐỌC VÀ NGHE CÂU CHUYỆN. SAU ĐÓ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG. She works in a school. Cô ấy làm việc ở trường học. He plays in a band. Cậu ấy chơi trong một ban nhạc. Well, she's taller than me and my dad! Oh, cô ấy cao hơn tôi và ba tô

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 3 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!