Review 2 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 2 Tiếng Anh 4 Mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND TICK. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NGHE VÀ CHỌN 1. c 2. b 3. a 4. b Bài nghe 1. Quan: What's the name of your school, Daisy? Daisy: Nguyen Trai Primary School. Quan: Where is it? Daisy: It's in Nguyen Trai Street. 2. Miss Hien: Hello, Class. Class: Hello, Miss Hien. Miss Hien: What day is it

Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK lớp 4 Mới tập 1

các câu hỏi. 1. It's Maurice's birthday today. Hôm nay là sinh nhật của Maurice. 2. It's red. Nó màu đỏ. 3. They're playing Blind Man's Bluff. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê. 4. Four cats are playing the game. Bốn con mèo đang chơi trò chơi. 5. He's five years old. Cậu ấy 5 tuổi. 4. WRITE THE CORRECT A

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 2 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!