Ôn tập về giải toán - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về giải toán được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Toán 5

a Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 7 + 9 = 16 phần Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35 Số thứ hai là: 80 35 = 45                           Đáp số: 35 và 45. b Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 9 4 = 5 phần Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44 Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Bài 2 trang 18 SGK Toán 5

LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:    3 1 = 2 phần Số lít nước mắm loại II là 12: 2 = 6 lít Số lít nước mắm loại I là 6 + 12 = 18 lít                                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ; Nước mắm loại II:  6 lít.

Bài 3 trang 18 SGK Toán 5

a Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:              120 : 2 = 60 m Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 phần Chiều rộng vườn hoa là:        60 : 12 times 5 = 25 m Chiều dài vườn hoa là:           60 25 = 35 m b Diện tích vườn hoa là:        35 tim

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về giải toán - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!