Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 5

Tóm tắt: 7 ngày: 10 người 5 ngày: ... người? Giải Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần số người là:              10 x 7 = 70 người Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :              70 : 5 = 14 người                                       Đáp số: 14 người.

Bài 2 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toàn - tiếp theo) SGK Toán 5

TÓM TẮT: 120 người: 20 ngày 150 người: ... ngày? GIẢI Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:            20 × 120 = 2400 ngày 150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:            2400 : 150 = 16 ngày                                     Đáp số: 16 ngày

Bài 3 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 5

TÓM TẮT: 3 máy bơm: 4 giờ 6 máy bơm: ... giờ? GIẢI: 6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là :             6 : 3 = 2 lần 6 máy bơm hút hết nước hồ sau số giờ là:             4 : 2 = 2 giờ                              Đáp số: 2 giờ.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!