Ôn tập và bổ sung về giải toán - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập và bổ sung về giải toán được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 19 SGK Toán 5

Tóm tắt: 5m : 80 000 đồng 7m: ... đồng? Giải Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 đồng Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 đồng                                                Đáp số: 112 000 đồng

Bài 2 trang 19 (Ôn tập và bổ sung về giải toán) SGK Toán 5

Có thể giải bằng 2 cách: Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị. Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT TÓM TẮT 3 ngày: 1200 cây thông 12 ngày: ... cây thông? GIẢI Cách 1: 12 ngày gấp 3 ngày số lần là:           12 : 3 = 4 lần Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:        

Bài 3 trang 19 SGK Toán 5

a Tóm tắt: 1000 người: tăng 21 người 4000 người: tăng ... người? Giải 4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :          4000 : 1000 = 4 lần Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:          21 x 4 = 84 người                              Đáp số: 84 người b Tóm tắt: 1000 người: tăng 15 người 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập và bổ sung về giải toán - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!