Triệu và lớp triệu (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Triệu và lớp triệu (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 15 SGK Toán 4

32000000: Ba mươi hai triệu.Viết và đọc các số từ trên xuống dưới như sau: 32516000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn. 32516497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy. 834291712: Tám trăm ba mươi bốn triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai. 308250705:

Bài 2, 3 trang 15 SGK Toán 4

2. Số 7312836 đọc là: Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu. Số 57602511 đọc là: Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một Số 351600307 đọc là: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy Số 900370200 đọc là: Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn ha

Bài 4 trang 15 SGK Toán 4

a Số trường trung học cơ sở là 9873 trường. b Số học sinh tiểu học là 8350191 học sinh. c Số giáo viên trung học phổ thông là 98714.  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Triệu và lớp triệu (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!