Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 23 SGK Toán 5

 

Bài 2 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5

a 18 yến = 180 kg                               200 tạ = 20 000 kg                               35 tấn = 35 000 kg                               b 430 kg = 43 yến 2500kg = 25 tạ 16 000kg = 16 tấn c 2kg 326g = 2326 g                            6kg 3g = 6003 g d 4008g = 4 kg 8 g 9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5

Đối các số đo khối lượng về cùng đơn vị đo rồi so sánh. LỜI GIẢI CHI TIẾT   2 kg 50g = 2050g ; mà 2050g < 2500g. Vậy:  2 kg 50g < 2500g.   6 tấn 8kg = 6008kg; mà 6090kg > 6008kg. Vậy:  6090kg > 6 tấn 8kg. 13kg 85g = 13085g ; 13kg 805g = 13805g; mà 13085g < 13805g.    Vậy 13kg 85g < 13kg 805g.     

Bài 4 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khổi lượng) SGK Toán 5

Đổi 1 tấn = 1000kg. Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2. Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày số đường bán trong hai ngày đầu. LỜI GIẢI CHI TIẾT TÓM TẮT: GIẢI: 1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!