Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 28 SGK Toán 5

1. a 6m2 35dm2 = 6m2 +  frac{35}{100} m2  =6frac{35}{100} m2 ; 8m2 27dm2 = 8m2 +  frac{27}{100} m2  =8frac{27}{100} m2 ; 16m2 9dm2 = 16m2 +  frac{9}{100} m2   =16frac{9}{100} m2  26dm2  =frac{26}{100} m2  b 4dm2 65cm2 = 4dm2 +  frac{65}{100} dm2  =4frac{65}{100} dm2 ; 95

Bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5

3. Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 4. Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh. Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150. LỜI GIẢI CHI TIẾT 3.  a 2dm2 7cm2 = 207cm2      3m2 48 dm2 = 348 dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm2 < 400m2 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!