Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 24 SGK Toán 5

Đổi các số đo khối lượng sang đơn vị có đơn vị đo là kilôgam. Tính số giấy vụn mà cả hai trường thu được, sau đó tìm số cuốn vở có thể sản xuất được. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi  1 tấn 300kg = 1300kg;   2 tấn 700kg = 2700kg Cả hai trường đã thu gom được số kilôgam giấy vụn là :                1300kg + 2

Bài 2 trang 24 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đổi cân nặng của con đà điểu sang đơn vị gam. Tìm con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ta lấy khối lượng con đà điểu chia cho khối lượng con chim sâu cùng đơn vị đo. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi: 120kg = 120 000g Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu số lần là:       120 000 : 60 = 2000 lầ

Bài 3 trang 24 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính diên tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích hình chữ nhật ABCD là :       14 × 6 = 84 m2 Diện tích hình vuông CEMN là :       7 × 7 = 49 m2 Diện tích hình đó là :       84 + 49 = 133 m2  

Bài 4 trang 24 (Luyện tập) SGK Toán 5

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:                4 × 3 = 12 cm^2 Viết 12 thành tích của hai số khác 4 và 3:              12 = 6 × 2 Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 6cm và chiều rộng 2cm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!