Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5

Số tiền của người đó là:          3000 x 25 = 75 000 đồng Số vở loại 1500 đồng mua được là:          75 000 : 1500 = 50 quyển                              Đáp số: 50 quyển.

Bài 2 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tìm tổng thu nhập của gia đình đó. Tìm thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con. Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con. LỜI GIẢI CHI TIẾT Thu nhập mỗi tháng của gia đ

Bài 3 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính số người lúc sau:  10 + 20 =30 người. Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương? LỜI GIẢI CHI TIẾT Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:             10 + 20 =30 người 30 người gấp 10 người số lần là:             30 : 10 = 3 lần Trong một ngày cả đội đó đào đư

Bài 4 trang 21 SGK Toán 5

Tóm tắt 50 kg: 300 bao 75 kg: ... bao? Giải Xe tải đó chở được số kilôgam gạo là:            50 times 300 = 15 000, kg Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:            15 000 : 75 = 200 bao                                  Đáp số: 200 bao.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!