Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 19 SGK Toán 5

Mua 1 quyển vở hết số tiền là:         24 000 : 12 = 2000 đồng Mua 30 quyển vở thì hết số tiền là:         2000 x 30 = 60 000 đồng                        Đáp số: 60 000 đồng

Bài 2 trang 19 (Luyện tập) SGK Toán 5

Có thể giải bằng 2 cách: Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị. Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁCH 1. 1 tá  = 12 Bạn Hà mua số cái bút chì là:         12 times 2 = 24 cái 8 cái bút chì gấp 24 cái bút chì số lần là:         8 : 24 =   dfrac{1}{3} lần Mua 8 cái bút chì t

Bài 3 trang 20 SGK Toán 5

Muốn biết đợt thứ hai cần dùng bao nhiêu xe ô tô thì cần tìm xem mỗi xe chở được bao nhiêu học sinh. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mỗi xe ô tô chở được số học sinh là:         120 : 3 = 40 học sinh Số xe ô tô để chở học sinh đợt thứ hai là:         160 : 40 = 4 ô tô                               Đáp số: 4 xe ô

Bài 4 trang 20 SGK Toán 5

Số tiền công trong một ngày là:          72 000 : 2 = 36 000 đồng Số tiền công trong 5 ngày là:         36 000 x 5 = 180 000 đồng                       Đáp số: 180 000 đồng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!