Luyện tập trang 104 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 104 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

1.  Các cặp cạnh đối diện : Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD. Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK. Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ. 2.  Độ dài đáy 7cm 14dm 23m Chiều cao 16cm 13dm 16m Diện tích hình bình hành 7 x 16 = 112cm2 14 x 13 = 182dm2 23 x 16 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 104 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan