Hình bình hành - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hình bình hành được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.    Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song. 2. Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hình bình hành - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan