Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 2

1.  2. 12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 30 = 10 36 + 19 19 = 36                      51 19 + 18 = 50 3. Năm nay tuổi bố là: 70 32 = 38 tuổi Đáp số: 38 tuổi 4.  a 75 + 18 = 18 + 75                                  b 37 + 26 = 26 + 37 c 44 + 36 = 36 + 44;                          

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!