Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

1. 2.  14 8 + 9 = 15               15 6 + 3 = 12                 9 + 9 15 = 3 5 + 7 6 =  6                   8 + 8 9 = 7                    13 5 + 6 = 14 16 9 + 8 = 15               11 7 + 8 = 12                 6 + 6 9 = 3 3.  4. Số lít dầu đựng trong can to là: 14 + 8 = 22 l Đáp số: 22 l

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!