Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2

1.  12 4 = 8                9 + 5 = 14 15 7 = 8                7 + 7 = 14 13 5 = 8                6 + 8 = 14   11 5 = 6               20 8 = 12 4 + 9 = 13               20 5 = 15 16 7 = 9                20 4 = 16 2.  3.  a x + 18 = 62     x         = 62 18     x         = 44  b x 27

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!