Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 26 SGK Toán 5

1. 105dam2 : Một trăm linh năm đềcamét vuông.     32 600dam2: Ba mươi hai nghìn sáu trăm đềcamét vuông.     492hm2 : Bốn trăm chín mươi hai héctômét vuông.     180350hm2 : Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héctômét vuông. 2.  a 271dam2                                   b 18594dam2 c 603hm2   

Bài 3 trang 26 SGK Toán 5

a  2dam2 =200m2                          3dam215m2 = 315m2      200m2 = 2dam2                         30hm2 = 30000dam2      12hm2 5dam2 = 1205dam2         760m2 = 7dam2 6m2. b  1m2 =  frac{1}{100} dam2            1dam2 =  frac{1}{100} hm2      3m2 =  frac{3}{100} dam2            8dam2 = 

Bài 4 trang 27 SGK Toán 5

Ta có: 1m2 =frac{1}{{100}} dam2 a 5dam2 23m2 = 5dam2 +  frac{23}{100} dam2  =5frac{23}{100} dam2 b 16dam2 91m2 = 16dam2 +  frac{91}{100} dam2  =16frac{91}{100} dam2  c 32dam2 5m2 = 32dam2 +  frac{5}{100} dam2    =32frac{5}{100} dam2 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!