Cấp số nhân đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Cấp số nhân được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Cấp số nhân.

Định nghĩa cấp số nhân

   Dãy số U1, U2,..., Un,.... gọi là một cấp số nhân có công bội q nếu uk = u{k +1}.q

Số hạng thứ n của cấp số nhân

Số hạng thứ n: un = u1.q^{n 1}

Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

Tổng n số hạng đầu tiên:         Sn = u1 + u2 +.... +un = u1dfrac{1q^n}{1q} q neq 1 Nếu 1 < q < 1 vert{q}vert <1  thì lim{nrightarrow infty }Sn = dfrac{u1}{1q}

Loạt Cấp số nhân trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!