Giới hạn đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Giới hạn được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Giới hạn.

Các giới hạn hay gặp

  Các giới hạn hay gặp:  lim{x rightarrow 0} dfrac{a^x1}{x}=lna, a >0 lim{x rightarrow 0}dfrac{sinx}{x}=1 lim{x rightarrow 0}dfrac{tanx}{x}=1 lim{x rightarrow 0}dfrac{1cosx}{x}= 0 lim{x rightarrow 0} dfrac{1cosx}{x^2}=dfrac{1}{2} lim{x rightarrow 0}dfrac{arcsin x}

Chuyên đề về giới hạn hàm số và xét tính liên tục của hàm số trên R

CHUYÊN ĐỀ VỀ GIỚI HẠN HÀM SỐ VÀ XÉT TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TRÊN R ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN THAM KHẢO THÊM CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN HÀM SỐ CHO CÁC EM, CÙNG HỌC VUI [https://cunghocvui.com/] XIN GIỚI THIỆU MỘT TÀI LIỆU RẤT THÚ VỊ VỀ CHƯƠNG HỌC MÀ ĐƯỢC RẤT NHIỀU CÁC BẠN HỌC SINH QUAN TÂM. BÀ

Giới hạn

  lim x+yz = lim x+ limy limz limxyz = limx limy limz limdfrac{x}{y}= dfrac{limx}{limy} lim{x rightarrow alpha}[Cfx] = Clim{x rightarrow alpha}[fx] lim{x rightarrow alpha} [fx]^n = [lim{x rightarrow alpha}fx]^n lim{x rightarrow infty} e^x= infty lim{x rightar

Tổng hợp đầy đủ những giới hạn hay gặp mà học sinh không thể bỏ qua

displaystyle lim{xtoinfty}e^x= infty displaystyle lim{xtoinfty}e^x= 0 displaystyle lim{xto0}a^x= 1 displaystyle lim{xtoinfty}lnx= infty displaystyle lim{xtoinfty}dfrac{c}{x^n}= 0 n>0 displaystyle lim{xtoinfty}dfrac{x}{^x sqrt{x!}}= e displaystyle lim{xtoi

Tổng hợp đầy đủ những công thức giới hạn học sinh không nên bỏ qua

lim x+yz = lim x+lim ylim z limxyz=limx limy limz lim dfrac{x}{y}=dfrac{lim x}{lim y} displaystyle lim{xtoalpha}[Cfx]= C displaystyle lim{xtoalpha}[fx] displaystyle lim{xtoalpha}[fx]^n= [displaystyle lim{xtoalpha}fx]^n

Tổng hợp lý thuyết và bài tập đường tiệm cận của hàm số

  I. Tiệm cận là gì Tiệm cận được hiểu là hai đường không ngừng đi sát lại gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau II. Tiệm cận đứng Đường thẳng x=xo được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = fx nếu tồn tại ít nhất một trong các điều kiện: lim{xrightarrow xo^} =+infty ; lim{xrightarrow

Loạt Giới hạn trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!

Bài liên quan