Định nghĩa cấp số nhân

Hướng dẫn giải

   Dãy số \(U_1, U_2,..., U_n,....\) gọi là một cấp số nhân có công bội q nếu \(u_k = u_{k +1}.q\)

Tags định nghĩa cấp số nhân cấp số nhân công thức cấp số nhân

Có thể bạn quan tâm