Bài 6. Môi trường nhiệt đới - Địa lí lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Môi trường nhiệt đới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 22 SGK Địa lí 7

Khí hậu nhiệt đới có đặc điểm: Nhiệt độ cao quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 20°C. Có một thời kì khô hạn từ 3 đến 9 tháng; càng gần chí tuyến càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn. Lượng mưa trung bình năm từ 500 đến 1500 mm; tập trung chủ yếu vào mùa mưa.

Bài 2 trang 22 SGK Địa lí 7

Đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng do quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng này. Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra mạnh tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan Ca2+, Mg2+, K+ làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ ôxít

Bài 3 trang 22 SGK Địa lí 7

Diện tích xa van nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng do: Ở khu vực chí tuyến, lượng mưa ít cùng với sự phá rừng của con người đã làm cho đất bị thoái hoá.

Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

Biểu đồ thứ nhất là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Bắc bán cầu. Biểu đồ thứ hai là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Nam bán cầu. Vì: + Biểu đồ thứ nhất ta thấy : đường nhiệt độ có 2 giá trị cực đại trong năm vào tháng 5 và tháng 10; mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10, đây là thời kì mùa hạ c

Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.

Nhận xét: Nhiệt độ: + Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, biên độ nhiệt khoảng 5 – 100C. + Đường biểu diễn nhiệt độ có hai cực đại và hai cực tiểu, do phần lớn lãnh thổ nằm trong vùng nội chí tuyến trong năm có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh. Lượng mưa: + Lượng mưa trung bình từ 500 – 1500 mm. + Mưa

Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới trên hình 5.1

Môi trường nhiệt đới được kí hiệu màu xanh lá mạ, khoanh đỏ xung quanh.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Môi trường nhiệt đới - Địa lí lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!