Đăng ký

Bài 2 trang 22 SGK Địa lí 7

Đề bài

Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

Hướng dẫn giải

Đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng do quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng này.

- Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra mạnh tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan (Ca2+, Mg2+, K+) làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ ô-xít sắt, ô-xít nhôm tạo ra màu đỏ vàng, gọi là đất feralit đỏ vàng.