Đăng ký

Xuất xứ và chủ đề bài thơ Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

160 từ Văn mẫu

Đề bài: Xuất xứ và chủ đề bài thơ Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Nhan đề bài thơ chữ Hán là ‘Vọng nguyệt". Bài thơ chữ Hán và bài thơ dịch đều theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Đây là bài thơ số 21 trong “Ngục trung nhật kí".

Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng, qua đó thể hiện tình yêu trăng, yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung của người chiến sĩ trong cảnh tù đày.

 

shoppe