Đăng ký

Xuất xứ và chủ đề bài thơ Đập đá ở Côn Lôn

186 từ Văn mẫu

Năm 1908, nhân vụ chống sưu thuế ở Trung Kì, Phan Châu Trinh và nhiều sĩ phu khác bị bắt với cái án “trảm, giam hậu”. Sau bị đày ra Côn Lôn với cái án mới: khổ sai chung thân. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn" được viết trong thời gian tác giả bị giam cầm tại Côn Đảo (1908-1911).

Bài thơ mượn chuyện đập đá, lao động khổ sai để biểu thị một khí phách hiên ngang bất khuất, coi thường mọi thử thách gian nan, giữ vững khí tiết niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ cách mạng.

shoppe