Đăng ký

Tóm tắt vở kịch Trưởng giả học làm sang

516 từ Văn mẫu

Đề bài: Tóm tắt vở kịch Trưởng giả học làm sang

Bài làm

Vở hài kịch ‘Trưởng giả học làm sang” gồm có 5 hồi, được Mô-li-e sáng tác vào năm 1670, ba năm trước khi ông qua đời. Trước đây đã có người dịch, đặt tên là Gã tư sản quý tộc .

Cốt truyện vở kịch như sau:

Lão Giuốc-đanh cục mịch, xấu xí, dốt nát, ngờ nghệch... Nhờ buôn dạ mà trở nên giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tộc. Lão mời thầy triết về nhà để học tiếng La-tinh, học lô-gic, học luân lí, học vật lí, học chính tả, học phát âm, học viết thư tình để gửi cho một bà đại quý tộc mà ông ta “phải lòng”. Sau khi muốn trở thành nhà bác học, lão Giuốc - đanh lại muốn có bộ đồ lễ phục đẹp nhất triều đinh. Phó may và bốn thợ phụ kéo đến để mặc thứ lễ phục cho lão. Giuốc-đanh đã được chúng tâng bốc từ “ông lớn”, “cụ lớn” lên đến “đức ông”. Nhiều kẻ đã lợi dụng sự hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trưởng giả, săn đón, nịnh hót lão để moi tiền.

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc-đanh. Lão không tán thành tình yêu của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta không phải là quý tộc. Cô-vi-en, đầy tơ khôn ngoan đã lập mưu, đã hiến kế cho Clê-ông. Clê-ông bèn cải trang thành Hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ, và đã được lão Giuốc-đanh ưng thuận !...

shoppe