Đăng ký

Tìm hiểu ngay nội dung định luật bảo toàn cơ năng

Tìm hiểu ngay nội dung định luật bảo toàn cơ năng

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các dạng chuyện hóa cũng như nội dung của định luật bảo toàn quan trong trong chương trình Vật lý lớp 8!

I. Nội dung định luật

Để tính cơ năng tác động vào một vật đang chuyển động ta lấy tổng của thế năng trọng trường và động năng tác động vào vật đó.

\(W=W_d+W_t=1/2 mv^2+mgz\)

Còn đối với vật chịu tác dụng của lực đàn hồi ta thay thế thế năng trọng trường  bằng thế năng đàn hồi vào công thức trên ta được:

\(W=1/2mv^2+1/2kx^2\)

Cơ năng trên được bảo toàn khi và chỉ khi vật chuyển động trong một môi trường không chịu tác động của lực ma sát và các lực cản khác.

Nội dung định luật bảo toàn được phát biểu như sau: Cơ năng của một vật chuyển động trong trường hợp chỉ chịu tác động của trọng lực cơ năng trong trường hợp trọng lực tác động chính bằng động năng cộng với thế năng của vật đó thì sẽ được bảo toàn:

\(W=W_d+W_t=1/2mv^2+mgz=h/s\)

Lực đàn hồi tạo ra cơ năng của vật:

\(W=1/2kx^2+1/2mv^2=h/s\)

Mới nhất:

II. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Theo nội dung của định luật được phát biểu như trên, ta có tổng công của các lực tác dụng bằng độ biến thiên động năng của vật khi di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2 như sau

\(A_{12}(lực \ không \ thế)+A_{12}(lực \ thế)=W_{d_2}−W_{d_1}\)

Từ đó, ta có:

\(A_{12}(lực \ không \ thế)=W_{d_2}−W_{d_1}−(W_{t_1}−W_{t_2})=(W_{d_2}+W_{t_2})−(W_{d_1}+W_{t_1})\)

Hay \(A_{12}(lực \ không \ thế)=W_2−W_1\).

III. Bài tập định luật bảo toàn cơ năng

Cho một lò xo như hình vẽ. Tính vận tốc của hai vật \(m_1 \ và \ m_2\)?

Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng

Xem thêm: Bài tập về bảo toàn cơ năng có đáp án

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, chúc các bạn có những giờ học vui vẻ!