Đăng ký

Soạn bài: Luật thơ (Siêu ngắn)

192 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 107, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a)Hai câu thơ bảy chữ trong đoạn thơ trích “Chinh phụ ngâm”

-Gieo vần: vần lưng

-Ngắt nhịp: 3/4

-Hài thanh: tiếng thứ ba của mỗi dòng đều là thanh bằng

b)Bài thơ “Cảnh khuya”

-Gieo vần: vần lưng

-Ngắt nhịp: 3/4 (câu đầu), 4/3 (ba câu còn lại)

-Hài thanh: xét theo nguyên tắc “Nhất tam ngũ bất luận/Nhị tứ lục phân minh” ta có mô hình hài thanh của bài thơ như sau:

Soạn bài: Luật thơ (Siêu ngắn)

Xem tiếp các bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn:

Loạt bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn | Tác giả - Tác phẩm Văn lớp 12 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12.

shoppe